Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

fairway
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
fairway

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie
— E. L. James
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
Jestem szczęściarzem po prostu
A Ty jesteś moim szczęściem
— jesteś niesamowity
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
3772 2f81 500
Reposted fromink ink vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
fairway
4871 80a0
fairway
fairway
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
fairway
[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
fairway
Ogólnie to chyba chodzi o to, że po prostu boje się momentu, w którym stwierdzisz, że jestem taka nieidealna, że mam tyle wad, niedoskonałości, cechy które Cie denerwują. Że bez make up'u wyglądam brzydko i właściwie to niczym nie powalam. Że dookoła jest tyle świetnych, mądrych, ambitnych i do tego pięknych, seksownych dziewczyn, które pewnie mógłbyś mieć. Że po prostu zawsze będzie ktoś lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, ciekawszy, seksowniejszy, zgrabniejszy. A ja zupełnie nie mam sił ani predyspozycji żeby z tym/nimi walczyć.

— anonnymus
fairway
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
6858 0957 500

luxylicious:

instagram: @loremaesen

fairway
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje
— Michał Karmowski
fairway
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
fairway
4108 d0c2
Reposted fromscorpix scorpix vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl